Chương trình lễ thờ phượng và an táng Trưởng lão Bùi Văn Tư

Chương trình lễ Thờ Phượng và An táng Quản nhiệm Hội Thánh Jesus Zentrum e.V.. Trưởng Lão Bùi Văn Tư, vào lúc 12h30 ngày 13.05.2022. Xin hết thảy chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa chúc phước cho buổi Tang Lễ.Nguyện xin Đức Thánh Linh nâng đỡ, an ủi cô Châu và những thân nhân trong gia đìng bằng tinh yêu đời đời của Ngài! Amen!Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 1. Têsalônica 5: 16-18

„Chương trình lễ thờ phượng và an táng Trưởng lão Bùi Văn Tư“ weiterlesen

Cáo phó (Traueranzeige) Trưởng lão Bùi Văn Tư

Tôi tớ Chúa quản nhiệm Hội Thánh Jesus Zentrum e.V, Trưởng lão Bùi Văn Tư đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin và được về nước Chúa. Xin hết thảy chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho công việc Tang lễ, cũng như xin Chúa an ủi, ban bình an cho cô Châu, cùng các cháu và toàn thể gia đình. Amen!

Ta đã đánh trận tốt-lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức-tin. Hiện nay mão triều-thiên của sự công-bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công-bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu-mến sự hiện đến của Ngài.
II Ti-mô-thê 4:7‭-‬8

„Cáo phó (Traueranzeige) Trưởng lão Bùi Văn Tư“ weiterlesen