Chương trình lễ thờ phượng và an táng Trưởng lão Bùi Văn Tư

Chương trình lễ Thờ Phượng và An táng Quản nhiệm Hội Thánh Jesus Zentrum e.V.. Trưởng Lão Bùi Văn Tư, vào lúc 12h30 ngày 13.05.2022. Xin hết thảy chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa chúc phước cho buổi Tang Lễ.Nguyện xin Đức Thánh Linh nâng đỡ, an ủi cô Châu và những thân nhân trong gia đìng bằng tinh yêu đời đời của Ngài! Amen!Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 1. Têsalônica 5: 16-18

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.