Thờ phượng online (online Gottesdienst)

Thờ phượng Online hàng tuần (Online Gottesdienst jede Woche)
Tại Hội Thánh Chúa Jesus Zentrum e.V.
Mỗi Chủ Nhật (Sonntags): 10:00 h
10 phút trước giờ Thờ Phượng thì youtube của Hội Thánh sẽ mở

24.04.2022
Chia xẻ (Predigt): trưởng lão Lê Phú Quốc
Kinh Thánh (Bibel): Mathiơ (Mat.) 14: 13-21
Đề tài (Thema): Hãy đem đến cho Chúa – Bringet sie mir her

#thờ_phượng #gottesdienst #online #trực_tuyến #hàngtuần #Chúanhật #sonntag #jesuszentrum #bühren3 #wildeshause #Đức #Germany #Deutschland #wöchentlich #jede_Woche

https://www.youtube.com/user/jesuszentrum

Nhìn lại năm (Rückblick auf das Jahr) 2021

Nhưng Chúa phán rằng: Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn trong sự yếu-đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu-đuối tôi, hầu cho sức-mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu-đuối, nhuốc-nhơ, túng-ngặt, bắt-bớ, khốn-khó; vì khi tôi yếu-đuối, ấy là lúc tôi mạnh-mẽ.

II Cô-rinh-tô 12:9-10

Hình ảnh Kiko 2019

Kinderkonferenz (KIKO) là một kỳ trại dành cho các cháu  Ấu Nhi, Thiếu Nhi và Thanh Niên, được tổ chức hàng năm tại Hội Thánh Chúa Jesus Zentrum e.V. . Qua sự huớng dẫn của các anh chị trong Ban Thanh Niên của Hội Thánh, các em sẽ được học Lời Chúa, sinh hoạt chung qua sự Tôn Vinh, vui chơi ngoài trời và nhiều chương trình tiết mục khác! Và không chỉ có các cháu không mà cả những bậc phụ huynh cũng có thể tham gia trong các công việc hậu cần và các hoạt động ngoài trời cùng con cháu mình!