Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
Lễ báp têm nước Trại hè 2015
Lễ báp têm nước Trại hè 2015 Drucken
Dienstag, 04. August 2015 um 12:04

„Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,“
Ma-thi-ơ‬ ‭28:18-19‬
Chúa đã ban phước cho kỳ trại hè 2015, trong kỳ trại hè Chúa cho 3 người tiếp nhận Chúa và 13 anh chị em được làm Lễ báp têm nước.

Aktualisiert ( Sonntag, 09. August 2015 um 11:17 )