Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
Tâm tình lời Chúa (Ms. Đinh Thanh Hùng)
Tâm tình lời Chúa (Ms. Đinh Thanh Hùng) Drucken
Samstag, 05. September 2015 um 23:28

Cảm tạ Chúa đã đưa đường Mục sư Võ Trí Minh tại Oslo Nauy,

cũng như Mục sư Đinh Thanh Hùng Tổng quản nhiệm Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam,

đã đến thăm và có dịp tâm tình Lời Chúa cùng Hội Thánh Jêsus Zentrum trong buổi tối thứ 7 ngày 05.09.2015.

Chúa cho tôi tớ Chúa Mục sư Đinh Thanh Hùng được đầy ơn để nói về tình yêu thương, sự tha thứ và sự thuần phục.

Ngày mai ngày 06.09.2015, Mục sư Đinh Thanh Hùng sẽ chia xẻ Lời Chúa trong buổi thờ phượng tại Hội Thánh Jesus Zentrum Wildeshausen.

Aktualisiert ( Samstag, 05. September 2015 um 23:45 )