Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
Đức Tin

1. Hội Thánh Jesus Zentrum tin Đức Jêhôva, là Đức Chúa Trời toàn năng,

là Cha, là Đức Chúa Trời có một và thật, là Đấng dựng nên trời đất và dựng nên con người với hình ảnh của Ngài

2. Hội Thánh Jesus Zentrum tin Đức Chúa Jêsus Christ,

là con độc sanh của Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta. Ngài xuống thế làm người bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Maria, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ-phi-lát, bị đóng đinh trên cây thập tự giá, chịu chết và chôn, Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

3. Hội Thánh Jesus Zentrum tin Đức Chúa Thánh Linh,

là Đức Chúa Trời ngôi thứ ba, là Đấng phán cùng Hội Thánh, là Thần Đức Jêhôva, là Đấng giúp chúng ta tuân theo mọi Lời Đức Chúa Trời, là ấn chứng cho chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ngày Đức Chúa Jêsus trở lại.

4. Hội Thánh Jesus Zentrum tin vào Hội Thánh phổ thông,

là thân của Chúa Jêsus, là Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài, là trụ và nền của Lẽ Thật, là Hội Thánh mà các cửa âm phủ không thể nào thắng được, là Hội Thánh mà Đức Chúa Trời cậy để phân phát lẽ mầu nhiệm đã giấu kín trong Ngài từ đời thượng cổ, tin vào sự cảm thông của các thánh đồ, sự tha tội, sự chữa lành, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời.

4. Hội Thánh Jesus Zentrum tin vào Kinh Thánh,

là Lời Đức Chúa Trời, gồm Cựu và Tân Ước, là nền tảng duy nhất đã được ban cho các thánh đồ một lần là đủ cả, là luật pháp trọn vẹn, không thể thêm hoặc bớt, là mẫu mực để chúng ta học tập và cẩn thận làm theo hết thảy mọi điều, để được phước đời này và hưởng sự sống đời đời.