Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
Khải tượng

Những ước ao của Chúa Jesus Christ chính là khải tượng của Hội Thánh Jesus Zentrum theo đuổi:

1) Sanh sản: (Đem người lầm lạc về với Chúa)

 • Muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. (1. Tim. 2: 4) (bắt đầu từ một người!)
 • Đi làm chứng về Chúa cho đến tận cùng thế giới. (Công vụ 1: 8) (bắt đầu từ Jerusalem!)

2) Nuôi dưỡng: (Giúp đời sống tín đồ tăng trưởng)

 • Thánh hóa (Giăng 17: 17)
 • Bỏ được điều dữ, làm được điều lành. (Êsai 7: 15)
 • Trưởng thành với hình ảnh Chúa Jêsus. (Êphêsô 4: 13)

3) Huấn luyện: (tín đồ trở thành môn đồ)

 • Trở nên tay đánh lưới người. (Mathiơ 4: 19)
 • Trở thành môn đồ của Chúa (Giăng 15: 8)
 • Trong sách có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa (Hêbơrơ 10: 7)
 • Để đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta (Luca 2: 52)

4) Sai đi: (Để dấn thân phục vụ Chúa)

 • Làm việc chung với Chúa (Mathiơ 28: 18-20)
 • Nhận quuyền phép Đức Thánh Linh bước đi rao giảng Tin Lành (Mác 16: 15)
 • Lấy lại mọi điều mà quân giặc đã cướp (Sáng 14: 16)
 • Đuổi quỉ, chữa lành, làm sống kẻ chết (Mathiơ 10: 8)
 • Sanh sản những đứa con về tâm linh (giăng 15: 16)