Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
Lịch sử
Lịch sử
 • Bắt đầu từ một nhóm Kinh Thánh tư gia tại Bremen
 • Chỗ nhóm:
Hermannsburg 19
28259 Bremen-Huchting
Năm 1994:
 • Đức Thánh Linh được đổ đầy trên một số người và cứ thế tràn ra với các ân tứ khác nhau.
 • Các công tác Hội Thánh được thành hình: Cầu nguyện, truyền giảng, học kinh thánh,... huấn luyện mọi người trở nên môn đồ của Chúa.
 • Chỗ nhóm:
St. Matthäus Gemeinde
Hermannsburg 23e
28259 Bremen-Huchting
Năm 1995:
 • Hội Thánh chính thức đăng ký tư cách pháp nhân, với danh xưng: Hội Thánh Tin Lành Quốc Tế Việt Nam
Năm 2000:
 • Với một phép lạ lớn lao (không phải thiếu nợ), Hội Thánh đã mua được một cơ sở đúng như khải tượng Chúa ban:
 • Chỗ nhóm:
Bühren 3
27793 Wildeshausen 
Tháng 12.2000:
 • Lễ khánh thành Đền Thờ với danh xưng:
 • Jesus Zentrum e.V
 • evangelische Christengemeinde
 • đã được cử hành với sự tham dự của nhiều Hội Thánh.
 • Những kẻ được Chúa cứu trong Hội Thánh đang sốt sắng xây dựng cơ nghiệp tâm linh và vật chất Chúa ban, song song với việc liên hiệp các Hội Thánh bạn.
 • Con cháu của con cháu họ đang được sửa soạn để tiếp nối công việc Chúa giao cho.
Năm 2010:
 • Sau bảy năm cầu nguyện, Chúa đã nhận lời và ban cho Hội Thánh Jesus Zentrum mua thêm được một căn Đền thờ thứ hai (không phải thiếu nợ).
 • Chỗ nhóm:
Puderbach Str. 7
56269 Dierdorf-Wienau
Ngày 02.06.2011:
 • Lễ khánh thành Đền thờ thứ hai với danh xưng:
 • Jesus Zentrum e.V. Dierdorf-Wienau.
 • Có nhiều Hội thánh cùng đến thăm dự chung vui tôn vinh Chúa.