Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
Nhân chứng
Nhân chứng
Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Cả nhà tôi được Chúa cứu 9872
2 Chúa là Đấng có một và thật 8494
3 Sự bình an và hạnh phúc thật 8983
4 Chúa đã cứu tôi khỏi chốn hư nát 9268
5 Những công việc của tay Chúa Jêsus Christ và các môn đồ Ngài 12180