Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
Hội Thánh Chính

Jesus Zentrum e.V. Bühren

Bühren 3
27793 Wildeshausen
Tel.:04434 918352
Liên lạc: Mục sư Nguyễn Hữu Hùng

 

Chương trình trong tuần

 

Thứ Tư:

  • 19:00h - 20:00h: Cầu Nguyện

Thứ Năm:

  • 19:00h - 21:00h: Học Kinh Thánh

Thứ Bảy:

  • 08:00h - 09:00h: Cầu Nguyện
  • 13:00h - 16:30h: Ban Hát và Ban Nhạc Tập.
  • 19:00h - 21:00h: Học Kinh Thánh

Chúa Nhật:

  • 08:00h - 09:00h: Cầu Nguyện
  • 10:00h - 13:00h: Thờ Phượng Chúa
  • 14:00h - 15:00h: Cầu Nguyện - Tương Giao - Truyền Giảng