Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
Tochtergemeind Dierdorf

Jesus Zentrum e.V. Dierdorf

Puderbach Str. 17
56269 Dierdorf - Wienau
Tel.:0261 9882289
Liên lạc: Mục sư Đào Anh Tuấn


Chương trình trong tuần

 

Thứ Bảy:

  • 09:00h - 10:00h: Cầu nguyện
  • 15:00h - 16:30h: Ban Hát và Ban Nhạc Tập
  • 19:00h - 20:30h: Học Kinh Thánh

Chúa Nhật:

  • 08:30h - 09:30h: Cầu Nguyện
  • 10:00h - 13:00h: Thờ Phượng Chúa
  • 14:00h - 15:00h: Cầu Nguyện-Tương Giao- Truyền Giảng.