CÂU KINH THÁNH GỐC NĂM 2024
BIBELVERS FÜR DAS JAHR 2024

Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. (Gia-cơ 3: 2)

Denn wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber auch in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. (Jakobus 3:2)

Trại hè (Sommerkonferenz) 2023

Trại Hè (Sommerkonferenz) 2023
Thờ phượng sáng ngày 13.07 (Morgengottesdienst)
Giảng luận: Ms. Bùi Quốc Phụng
Nên Thánh trong mọi cách ăn ở mình (Heilig werden in allen Lebenweisen)
1 phi e rơ (1. Petrus) 1: 15

Thờ phượng online (online Gottesdienst)

Thờ phượng Online hàng tuần (Online Gottesdienst jede Woche)
Tại Hội Thánh Chúa Jesus Zentrum e.V.
Mỗi Chủ Nhật (Sonntags): 10:00 h
10 phút trước giờ Thờ Phượng thì youtube của Hội Thánh sẽ mở

24.04.2022
Chia xẻ (Predigt): trưởng lão Lê Phú Quốc
Kinh Thánh (Bibel): Mathiơ (Mat.) 14: 13-21
Đề tài (Thema): Hãy đem đến cho Chúa – Bringet sie mir her

#thờ_phượng #gottesdienst #online #trực_tuyến #hàngtuần #Chúanhật #sonntag #jesuszentrum #bühren3 #wildeshause #Đức #Germany #Deutschland #wöchentlich #jede_Woche

https://www.youtube.com/user/jesuszentrum