Lịch sử Hội Thánh

 

 • Bắt đầu từ một nhóm Kinh Thánh tư gia tại Bremen

 • Chỗ nhóm:
  Hermannsburg 19,
  28259 Bremen-Huchting

1994:

 • Đức Thánh Linh được đổ đầy trên một số người và cứ thế tràn ra với các ân tứ khác nhau.

 • Các công tác Hội Thánh được thành hình: Cầu nguyện, truyền giảng, học kinh thánh,… huấn luyện mọi người trở nên môn đồ của Chúa.

 • Chỗ nhóm:
  St. Matthäus Gemeinde
  Hermannsburg 32e,
  28259 Bremen- Huchting

1995:

 • Hội Thánh chính thức đăng ký tư cách pháp nhân, với danh xưng: Hội Thánh Tin Lành Quốc Tế Việt Nam

2000:

 • Với một phép lạ lớn lao (không phải thiếu nợ), Hội Thánh đã mua được một cơ sở đúng như khải tượng Chúa ban:

 • Chỗ nhóm:
  Bühren 3,
  27793 Wildeshausen

12.2000:

  • Lễ khánh thành Đền Thờ với danh xưng:

  • Jesus-Zentrum e.V. – Freie evangelische Christengemeinde

  • đã được cử hành với sự tham dự của nhiều Hội Thánh.

  • Những kẻ được Chúa cứu trong Hội Thánh đang sốt sắng xây dựng cơ nghiệp tâm linh và vật chất Chúa ban, song song với việc liên hiệp các Hội Thánh bạn.

  • Con cháu của con cháu họ đang được sửa soạn để tiếp nối công việc Chúa giao cho.