Ban Quản Nhiệm

Quản Nhiệm
Tl. Bùi Văn Tư
Zur Lohmühle 8a
27793 Wildeshausen
Phó Quản Nhiệm
Tl. Lê Phú Quốc
Rosalie-Silberberg-Ring 57
27239 Twistringen
Tl. Phạm huy Thắng
Zur Kuhtrade 11
27793 Wildeshausen