Ban Quản Nhiệm

Tl. Bùi Văn Tư
Quản Nhiệm

Zur Lohmühle 8a
27793 Wildeshausen
Tl. Lê Phú Quốc
Phó Quản Nhiệm 1

Rosalie-Silberberg-Ring 57
27239 Twistringen
Tl. Phạm huy Thắng
Phó Quản Nhiệm 2

Zur Kuhtrade 11
27793 Wildeshausen