Kiko 2018

Kinderkonferenz (KIKO) là một kỳ trại dành cho các cháu từ Ấu Nhi, Thiếu Nhi và Thanh Niên, được tổ chức hàng năm tại Hội Thánh Chúa Jesus Zentrum e.V. . Qua sự huớng dẫn của các anh chị trong Ban Thanh Niên của Hội Thánh, các em sẽ được học Lời Chúa, sinh hoạt chung qua sự Tôn Vinh, vui chơi ngoài trời và nhiều chương trình tiết mục khác! Và không chỉ có các cháu không mà cả những bậc phụ huynh cũng có thể tham gia trong các công việc hậu cần và các hoạt động ngoài trời cùng con cháu mình!