Trại hè (Sommerkonferenz) 2023

Trại Hè (Sommerkonferenz) 2023
Thờ phượng sáng ngày 13.07 (Morgengottesdienst)
Giảng luận: Ms. Bùi Quốc Phụng
Nên Thánh trong mọi cách ăn ở mình (Heilig werden in allen Lebenweisen)
1 phi e rơ (1. Petrus) 1: 15