Thờ phượng Livestream

Xin thông báo cùng toàn thể ông bà anh chị em!

Trong hoàn cảnh hiện tại. Hội thánh Chúa sẽ tổ chức học kinh thánh vào ngày thứ bảy qua mạng. Các cháu thanh thiếu niên sẽ giúp các bậc cha mẹ kết nối qua mạng Zoom(Hiếu) sẽ đảm trách tại HT. Mỗi gia đình sẽ dùng chung 1 máy để cùng kết nối với nhau . Chúng ta cũng bắt đầu vào lúc 19 giờ như thường lệ. Anh chị em nào không tự kết nối được thì mình sẽ nhóm chung với anh chị em khác trong HT nhé.
Ngày Chúa nhật HT sẽ tổ chức lễ thờ phượng Onlinelúc 10 giờ (Livestream) . Vì phải hạn chế số lượng người, nên chúng ta phải thờ phượng tại nhà. Ngoại trừ những tôi tớ Chúa cũng như các anh chị em có tham gia trong chương trình
Xin anh chị em hết lòng cầu nguyện. Xin Chúa thương xót ban phước cho mọi chương trình mới mẻ nầy và cậy ơn Chúa tiếp tục thông báo cho nhau
Xin Chúa ở cùng anh chị em
TMHT Chúa
Tl. Lê Phú Quốc

Thờ phượng Livestream trên Facebook 29.03.2020:
https://www.facebook.com/groups/JZLivestream/permalink/2588052581463417/

Hình ảnh Kiko 2019

Kinderkonferenz (KIKO) là một kỳ trại dành cho các cháu  Ấu Nhi, Thiếu Nhi và Thanh Niên, được tổ chức hàng năm tại Hội Thánh Chúa Jesus Zentrum e.V. . Qua sự huớng dẫn của các anh chị trong Ban Thanh Niên của Hội Thánh, các em sẽ được học Lời Chúa, sinh hoạt chung qua sự Tôn Vinh, vui chơi ngoài trời và nhiều chương trình tiết mục khác! Và không chỉ có các cháu không mà cả những bậc phụ huynh cũng có thể tham gia trong các công việc hậu cần và các hoạt động ngoài trời cùng con cháu mình!