Bài Giảng

 
Đề tài:Tình yêu Ngài vững bền đời đời
Gottes Liebe währet ewig
Kinh ThánhThi Thìên 136 / Psalm 136
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:02.02.2020
 
Đề tài:Hãy ở trong sự yêu thương của Ta
Bleibt in meiner Liebe
Kinh ThánhGiăng 15 : 1 – 17 / Johannes 15 : 1 – 17
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:09.02.2020
 
Đề tài:Kính sợ Đấng toàn năng
Dem Allmächtigen ehrfüchtig sein
Kinh ThánhGiô-suê 4 : 19 – 24 / Josua 4 : 19 – 24
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:16.02.2020