Bài Giảng

 
Đề tài:Ngợi khen Đức Giê Hô Va
Kinh Thánh
Người giảng:Mục sư Nguyễn Hữu Hùng
Ngày giảng:Trại hè 2019
 
Đề tài:Điều răn lớn hơn hết
Kinh ThánhMathiơ 22 : 37-39
Người giảng:Mục sư Nguyễn Hữu Hùng
Ngày giảng:06.01.2019
 
Đề tài:Ngoài Ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác
Kinh ThánhMác 10: 17-27 & Công vụ 4: 12
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:11.08.2019
 
Đề tài:Lời Cầu nguyện của Nêhêmi
Kinh ThánhNêhêmi 1 : 1 – 11
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:04.08.2019