Bài Giảng

Bài Giảng Tháng 02.2021 (Predigt vom Februar 2021)

 
Đề tài:Sự thờ phượng phải lẽ
Der wahre Gottesdienst
Kinh ThánhRoma 12 : 1-2 / Römer 12 : 1-2
Người giảng:Tl. Phạm Huy Thắng
Ngày giảng:28.02.2021
 
Đề tài:Bước đi trên sóng gió
Auf stürmischem Wasser gehen
Kinh ThánhMathiơ 14 : 22 – 33 / Matthäus 14 : 22-33
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:21.02.2021
 
Đề tài:Tập Tành Sự Tin Kính
Sich üben in der Gottesfurcht
Kinh Thánh1.Ti-mô-Thê 4 : 6 – 10 / 1.Timotheus 4 : 6 – 10
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:14.02.2021
 
Đề tài:Ta đây là một cái Thuẫn đỡ cho ngươi
Ich bin dein Schild
Kinh ThánhSáng-thế-ký 15 : 1 – 6 / 1. Mose 15 : 1 – 6
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:07.02.2021