Bài Giảng

 
Đề tài:Ngoài Ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác
Kinh ThánhMác 10: 17-27 & Công vụ 4: 12
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:11.08.2019
 
Đề tài:Lời Cầu nguyện của Nêhêmi
Kinh ThánhNêhêmi 1 : 1 – 11
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:04.08.2019
 
Đề tài:Hãy cảm tạ
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:14.10.2018
 
Đề tài:Ban cho có phước hơn nhận lãnh
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:18.11.2018